1930

Vad jag gjort åt 1930 Universal Coach

Då bilen har en fin patina och är i originalskick kommer ingen renovering att göras av bilen. Dock kommer de svarta flyglarna att rostrepareras och lackas om, de är penselmålade på plats. Kaross och inrede lämnas orört.


2011

Motorn har försetts med ny vattenpump då den gamla läckte svårt, den skall renoveras och has i reserv. Nya tändstift av rätt sort har monterats liksom har tändkablarna bytts till gammal stil.

Hela framvagnen har tagits ner för främst rengöring men även service av bromsar. Slitna delar i styrningen har bytts ut liksom har framfjädrarna målats och smorts in, ävenså bakfjädrarna.

Körriktningsvisarna, som ej är original har bytts ut från monterad elektroniskt styrda till mekaniska reläer.

                         Bilens inrede är i orört originalskick.  Motorn har fått ny vattenpump

2012

Under sommaren 2012 har bilen körts c:a 75 mil, dels lokalt och dels vid några rallyn samt en tur till Danmark.

Då styrningen känts tung lättades styrsnäckan och fjädertrycket i Pitmanlänken och parallellstaget. Vid något tillfälle började framhjulen skaka våldsamt vilket konstaterades bero på lös Pitmanarm. Framvagnens Toe-In har ställts in då däcksslitaget var väldigt stort, framhjulen har balanserats.

2013 -

Våren 2013 köptes två nya däck och monterades fram, i övrigt inget speciellt att åtgärda. Bilen körs regelbundet lokalt och på de rallyn som ordnas i Södra Sverige och Danmark. Sommaren 2015 reparerades åter vattenpumpen samt gjordes en tändinställning efter en längre körning till Öland då motorn lät konstigt.

Bilen har körts c:a 700 mil sedan den köptes.

Sommaren 2017 har bilen körts c:a 5500mil utan anmärkning.

Bilen är i patinerat originalutförande med interiör i originalskick, motorn orörd så när som på lyft topplock för "sotning" på -90-talet.

Problemet med vobblande framhjul har funnits fortfarande. På sensommaren upptäcktes att muttern-distansen som håller Pitmanarmen inte drog åt armen tillräckligt. Detta löstes så att distansen svarvades ur så att den trycker på rätt ställe -problemet löst.

1000 körda mil sen inköp passerades under sommaren på väg till Bornholm och Höstrally.

Körsäsongen 2018 har åter  inneburit behaglig och felfri körning, mestadels lokalt och några körningar i Danmark.

Vattenpumpen slutade aldrig att läcka varför anskaffades en i nytt utförande med modern tätning och lager.

En behövlig renovering av växellådans tätningar närmar sig obevekligt.

Vid start efter vintern 2020 hade bensinpumpen "torkat ihop" varför nytt membran anskaffade och monterade

med ett betydligt högre bränsletryck som resultat.

Vid flera tillfällen har jag låtit ställa in framvagnen hos dåcksfirmor, dock har det visat sig att Toe-in vinkeln har blivit alltför stor. Vid en enkel mätning bakkant - framkant på däcken ställdes vinkeln ner betydligt med kraftigt minskat däcksslitage som resultat.