1927

Vad jag gjort på 1927 Capitol Touring

Såld!

2009

Bakaxeln är renoverad så att drivaxlarna är bytta mot nytillverkade, vänster drivaxel var t ex ihopsvetsad på mitten någon gång och inte helt rak. Samtidigt monterades nya lager och tätningar.

De bromssköldar som satt på var modifierade åtskilliga gånger varför jag sökte nya, kompletta. Dessa fann jag via Gary Wallace, www.20schevyparts.com/. Nya bromsband monterades liksom Emergency Brakes - handbroms - som helt saknades. Länkaget till bromspedalen var nog tillverkad av någon lokal smed, hopsvetsade kedjor, bl a varför nytt, originalutförande skaffades. Hela bromssystemet är således återställt till ursprungligt utförande. Under sommaren 2012 har även mekaniken vid resp broms förbättrats för större tillförlitlighet.

Bilen är försedd med stötdämpare av hävarmstyp bak. Även dessa renoverades till funktion och är kopplade till bakaxeln via Balataremmar.

 

                                                        Bakaxel med renoverad bromsmekanik

Vacuumtanken för bränslematning ställdes också iordning då bilen var försedd med elektrisk bränslepump vid köpet; den fungerade aldrig så att det gick att köra längre sträckor. Vaccumtanken har fungerat utmärkt sedan dess. Bränslemätaren på tanken saknades, den införskaffades från Gary Wallace och är monterad. Tanken öppnades då bränsleutloppet inte fungerade som det skulle. Efter rengöring och montering av nytt avtappningsrör löddes tanken ihop igen.

Avgassystemet var något egentillverkat, ett nytt originalutförande är monterat. Förgasaren skall alltid ha förvärmd luft som den får via insugsfiltret av virvelströmstyp, monterat på avgasröret efter grenröret.

 

           Vaccumtanken fungerar utmärkt och bränslemätaren visar rätt mängd. OBS! EMTY för tom.

Originaltändspolen fick jag med i en påse, den fungerade inte. Jag kontaktade Gösta Ekeson här i Höganäs och han renoverade den så nu är den moderna tändspolen ersatt av originaltändspolen. Bilen har också fått rätt sorts tändstift, med sidoelektrod samt tändkablar i gammalt mönster.

Då det sitter en 1928 motor i bilen skall den ha oljefilter, dock är oljetrycket minimalt men motorn är ju stänksmord så den klarar sig bra bara det finns nog med olja i tråget.

      Nytt oljefilter, originaltändspole.

Originalträet i golvet var sedan länge borta och ersatt med plywoodskivor, inte så kul varför nytt golv i framsätet tillverkade av ask. Ny matta, dock ej originalutförande samt damasker på växelspak och handbroms. Golvet i baksätet är gammalt, kanske original.

Nya fönsterlister skaffades från www.20schevyparts.com/. Hållarna för sidoglasen är förnicklade av Rödovre Fornickling, www.roedovrecrom.dk i Köpenhamn.

                                                  Nya fönsterlister samt nytt golv och ny matta

Suflettställningen är renoverad så att suffletten kan fällas upp som det var tänkt.


2009 -  2017

Under sommaren 2012 har bilen körts c:a 50 mil, dels lokalt men också vid några gammelbilsrallyn i Skåne. Vid ett tillfälle brändes bromsarna vid körning nedför Söderåsen och ankaret för bromsbacken slets bort varför ny bromsback är monterad på vänster sida.

Sommaren 2013 kördes bilen c.a 30 mil då främst 1930an användes under rallyn. Under hösten togs beslut att se över elsystemet. Någon gång har det försetts med startrelä och tändningslås då det ursprungliga, vid rattstången hade nyckeln avbruten i rattlåset. En ny låscylinder, i gammalt utförande fanns att köpa från Gary Wallace, det modifierades så att funktionen återställdes med rattlås och tändningsbrytare.

Startrelät togs bort och ersattes med fotbrytare som original. Avsikten var att installera ett nytt kablage men det befintliga är nog sedan 30-talet varför det får vara kvar, dock rensat på oanvända kablar.

Hastighetsmätarens drivning vid drivknuten gick sönder under 2010. För att reparera drivningen behöver knuten tas bort. Detta gjordes varvid en annan bättre drivknut hittades och monterades. Dessvärre blev inte hastighets-mätardrivningen fungerande varför hastighetsmätaren fortfarande inte fungerar. När allt är på plats har bilen i stort återställts i ursprungligt utförande mekaniskt. Kvar är suffletten som nog inte är original-utförande.

Under 2014 kördes bilen endast en kort sträcka då efter att styrningen varit demonterad den inte fungerade tillfredsställande. Problem fanns även med elsystemet, bl a startmotorn som inte fungerade som den skulle.


Sommaren 2015 reparerades elsystemet och styrningen samt startmotorn så att bilen igen fungerar. Endast kortare lokala körningar. Under 2016 och 2017 kördes bilen lokalt samt i något lokalt rally.

Några fler stora arbeten är inte planerade då bilen nu är i nära originalutförande mekaniskt.


2018

Alltsedan bilen köptes har motorn låtit lite konstigt med troligt lagerknackning. Sommaren 2018 beslutades att försöka åtgärda detta varför motorn plockades ur bilen, blocket, som visades sig vara ganska slitet lämnades till borrning för nya kolvar, vevaxeln lämnades till uppmätning och balansering - den kastade på 0,15mm, lite för mycket att återmonteras. En annan vevaxel hämtades från en 1925 motor, samma dimensioner.  Även denna var krokig på 0,15mm, men den riktades till mindre än 0,5mm varför den monterades. Ny drivning till hastighetsmätaren monterades då den inte fungerat på många år. Motorn startades  igen den 20 september, helt vibrationsfri gång, fullt oljetryck och vid provkörning fungerade även hastighetsmätaren.

Bilen är nu totalrenoverad, utom lack, som är bra, och den kommer att leva många år till.

Efter renoveringen av motorn annonserades bilen till försäljning och såldes till en köpare i Höganäs.