1924

2014

När bilen fraktats hem till Görslöv och ställts upp i verkstaden vidtog arbetet med att gå igenom vad som skall göras åt bilen. Då den inte varit körd sedan 1970-talet, enligt uppgift från säljaren, som f ö inte visste så mycket om bilen, beslöts att ta ur motorn och gå igenom den. Omgående kunde konstateras att det inte var rätt motor som var monterad i bilen och säkert hade den inte ens startats i bilen då svänghjulet tog i rambalken och en del annat. Vid närmare kontroll var motorn en 1925-motor som inte alls passade i bilen.

En sats nya kolvar hade hunnits beställas, i övermått då de som satt i var märkta så.

När 1919-490an köptes fick vi med en motor som använts till något utom i bil, tänkt att ha som reservmotor. 1924 års modell av Superior, modell F var den sista som hade 490-motor. Denna togs fram, strippades, gjordes ren och konstaterades vara i sånt skick att den kan användas, dock behövdes borrning till mått för de anskaffade kolvarna.

Med detta gjort monterades motorn i bilen, dock efter en del återställning av motorfäste fram, mm som ändrats för att passa 1925 motorn en gång.

Historiskt är 1924 års Chevrolet en hybrid på väg mot 1925 års K-modell. Vi använder topplocket från 1925 motorn för lättare ventil-inställning, bl a. Fyra nya avgasventiler monterades, i övrigt användes delarna som fanns.

Fördelardrivning med oljepumpsdrivning var i det närmaste bortkorroderat varför ny sådan köptes med ny fördelare och ny oljepump.

Förgasaren är en Stromberg M1 som troligen fungerar. Kopplingen försågs med nytt belägg, växellådan rengjordes bara och monterades tillbaks. Kylaren tycks vara original och hel utan alltför mycket rost. Ny eldragning då det ju skall till hel/halvljus och blinker, AM meter och oljetrycksmätare fungerar så de polerades liksom hastighetsmätaren, ny vajer till denna monterades. Signalhonet renoverades och ny anordning i ratten för denna tillverkades.


2015

Första start runt månadsskifte mars-april.

En del arbete med övrigt har påbörjats, framflyglar riktade och omlackade, framruta bortmonterad och omlackad fotsteg bortmonterade och skall bytas till friskt virke.


Lite bilder från tiden september 2014 - mars 2015

Såld!

Vad jag gjort åt 1924 4-door Sedan

Typskylten visar att bilen är                                 Generator med tändspole fördelare                              Instrumenten fungerar, har

tillverkad i New York                                             och oljepumpdrivning (före demont)                           rengjorts och putsats upp

  Motorn klar för urmontering.                                                                                                            Rätt motor på plats med generator, tänd-

  Vacuumpump för bränslematning                                                                                                   spole och fördelar - oljepumpdrivning

Topplocket från 1925 motorn användes                       Koppling och växellåda före                                              Växelspak och handbroms

                                                                                        renovering

       Stopp och baklykta före                                         Hjul före och efter renovering                                        Kamaxeln rätt monterad

       renovering

Under våren och försommaren 2015 fortgick arbetet med bromsar, endast bak, målning av hjulen, mm. Arbetet avstannade i juli då Gösta gick bort. Efter Styrkeprovet 2015, där vi körde med 1919 blev det en del arbete med service på den. När arbetet återupptogs visade det sig att olja läckte vid en av anslutningarna varför motorn demonterades ur bilen, oljetråget tätades, återmonterades och motorn åter i bilen.

Då väggar, tak och säten var mycket ankomna av ålder och sol beslöts att göra helt ny inredning. Dörrarna monterades av bilen, togs isär och fönsterhissarna renoverades, nya dörrpaneler tillverkades och kläddes med tyg, övriga sidopaneler nytillverkades, nytt tak monterades. Tyget på säten och ryggstöd är lite speciellt varför vi beslöt att försöka behålla det efter demontering och rengöring. Säten och ryggstöd var musätna på några ställen så tyg för att laga dessa togs från ett sidostycke av främre ryggstödet som istället kläddes med samma tyg som sidopanelerna.

2016

Motorn var besvärlig att få att gå varför ny förgasare - Zenith 04 - inköptes från Gary Wallace. Efter mycket arbete med bränsle och tändning fungerar allt med en del fininställnnigar kvar i juni 2016. Kylaren har också några små läckor varför den lämnat till reparation. Ny färdigtid kanske augusti 2016.

Ny klädsel på dörrsidor, väggpaneler och innertak. På säten och ryggstöd användes det gamla tyget efter tvätt och mushålslagning.

Motor efter renovering. Förgasare Zenith 04. Ny kylare med modernt kylpaket då den gamla läckte och var delvis igensatt.

Onsdagen den 24 augusti besiktades bilen i Ängelholm. Samtidigt med registreringsbesiktningen gjordes kontrollbesiktning. Inga anmärkningar fanns att notera och bilen gavs reg-nr RTS 727.

Efter en del problem med bränsleförsörjningen, bl a vaccumpumpen och bränslefilter går bilen mycket bra. En sällsynt Chevroletmodell i nära ursprungsutförande - nytt kylarpaket, ny tändningsnyckel.


2017

Bilen kördes vid några tillfällen lokalt runt Höganäs då problemen med bränsleförsörjningen fortsatte. Detta löstes dock på sensommaren - vacuumtanken som är bränslepump saknade en fjäder i "vågen" som reglerar vacuum och bränslepåfyllning. Efter åtgärd fungerar den.

En spricka i topplocket upptäcktes under våren - vatten läckte. Detta tätades med en gummimassa som tål 120gr. Vid något tillfälle har några kuggar på startkransen försvunnit vilket resulterade i att fjädern på startmotorn brast varför nödstart - veven - fick användas i fortsättningen.

På sensommaren 2015 for vi tillbaks till Hudiksvall där bilen köptes då jag fått besked att det fanns en motor till som jag kunde hämta. Det visades sig vara en 1924 motor, bekräftat av kunnigt folk i VCCA. Skillnaden är inte så stor, ventilinställning på toppen - hade vi redan , samt oljesticka i st f kranar på sidan av oljetråget för oljenivån. Dessutom var svänghjulets startkrans helt på den motorn. Beslut togs att försöka renovera den motorn och kanske få in den i bilen så att allt har rätt årgång.

Under hösten togs motorn, som använts som stationär motor isär, mättes upp - kraftigt sliten varför den borrades till 0,020" övermått och nya kolvar beställdes. Samtidigt lämnades vevaxel och svänghjul till balansering och motorn monterades ihop. Motorbyte under november och start i början av december - motorn går i stort sett vibrationsfritt och lättstartad. Ny fjäder till startmotorn är beställd.

Vid kontroll av oljenivån efter någon timmes körning  konstaterades väldigt hög nivå och missfärgning - vatten i oljan! Topplocket demonterades och konstaterades en vattenläcka inåt vid treans avgasventil.

Topplocket från den tidigare motorn momterades  och  motorn går igen som den skall.


Efter en hel del arbete med bl a rostborttagning i tanken  fungerade allt varför bilen annonserades ut till försäljning (bilen köptes med avsikten att renovera den och sedan sälja den).

Bilen såldes i mitten av sommaren 2018 till en köpare i Kalmar där den nog får ett behagligt liv med att köra brudpar och andra trevligheter.