1919 W 417

          Till Salu, kontakta olles.rv6@telia.com


Vad jag gjort åt 1919 490 med regnr W417

Bilen hämtades hem från Göteborg under juli 2018 och ställdes in i verkstaden.

Vid första summariska genomgång konstaterades att

motorns topplock är utbytt mot ett senare med ventiljustering vid vipparmar ( 1925?),

Sätesdyna bak är helt nedsliten och måste göras ny stoppning och klädsel,

hjulen har 30x31/2" däck med överdimension,

minst två hjul har ekrar lösa,

koppling/bromsfunktionen hos vänsterpedalen är kvar - spännande, också parkeringsbromsen i höger pedal,

magneten måste ses över - lämnad till Kjell Jäf för detta,

förgasaren sakna chokefunktion,

bilen har originalsuffletten kvar, kan nog repareras,

kylaren är original, kanske OK.


Renovering och återställande till ursprungsutförande kommer att påbörjas under senhösten 2018.


Efter att både 1924an och 1927an sålts påbörjades arbetet med att försöka återställa bilen till körbart skick. Under december 2018 demonterades motorn och togs ur bilen. Motorn visade sig vara helt slut efter borrning minst två gånger. Bland de delar som blivit kvar efter 1924an fanns ett borrat block med kolvar då motorn i denna bytts till annan. Motorn monterades samman under jan-19.

En komplett förgasare hittades på e-bay.


Då hjulen var i mycket dåligt skick demonterade de och metalldelarna sändes till USA och Bill Calimers Wheelshop för tillverkning av nya.

    Renoveringsarbetet har fortsatt under vintern 2019 med att flyglar, tröskelplåtar, torpedplåt och

    motorhuv demonterats samt slipats rena - har aldrig sett så buliga plåtar. Allt rengjordes och spacklades

    på nytt. Delarna lämnades till lack under augusti. Bakaxeln demonterades från bilen och togs isär,

    kronhjulet visade sig vara skadat varför nytt kronhjul/pinion anskaffades från Snyders - T-Forddelar.

    Beställde den högre utväxlingen - 13/39 i st f 11/40 - vilket ger lägre motorvarv och högre fart.

    Beställde också nya framhjulslager och spindelbultar. Växellådan monterades isär, var i gott skick och

    återmonterades med nya lager på huvudaxeln.

    Med torpedplåten borta renoverades trästommen för denna. Övrigt trä i bilen är i användbart skick.

    Bakaxeln monterades ihop med benägen hjälp av Åke Lindell. När motorn skulle monteras i bilen 

    konstaterades att den knappt gick att dra runt varför den åter demonterades. Mittenlagret var

    felschimsat. Efter att detta åtgärdats blev allting rätt och motorn monterades med växellåda och

    bakaxel. Då topplocket monterades och momentdrogs släppte gängorna i två hål och en flisa slogs ur

    godset i blocket. Allt demonterades igen och blocket lämnades till Scandinavisk Ytrenovering för

    svetslagning. Ny montering. Jag hade låtit balansera vevaxel och svänghjul, motorn går därmed näst

    intill vibrationsfritt.

    Vid första provkörning visade sig att styrningen var alltför glapp varför styrväxeln togs isär och

    lämnades till Åke Lindell för tillverkning av nya bussningar, mm. Ny Pitmanarm införskaffade från Gary

    då kulorna var alltför slitna.

    Återstår att göra/tillverka/få gjord en sufflett med bågar, detta vilar tills vidare.

    

    Sommaren 2020 var bilen i gott körbart skick varför besiktning beställdes till i augusti i Ängelholm.
    Besiktningsmannen ville inte godkänna att det gamla reg numret W417 användes som ID nummer, vilket

    godkänts av Transportsyrelsen vid ursprungskontrollen. (Finns en lång historia kring detta). 

    Besiktningen avbröts, ny tid bokades två månader framåt i Helsingborg där ID numret självklart god-

    kändes och bilen godkändes u/a.

    Med rörställningen till suffletten OK tillverkades nya träbågar av lamell-limmad plywood. Med X295s

    sufflett som förebild tllverkades en sufflett till bilen, klart runt nyår 2021/22. Även sittdynan bak

    renoverades med ny stoppning och nytt skinn.